Velkommen til AktivNo


Velkommen til foreningen AktivNo!

Vår forening er et fellesskap som strekker seg over kulturer og bakgrunner, hvor vi jobber sammen for å bygge broer og skape et inkluderende samfunn. Vi tror på verdien av mangfold og ønsker å legge til rette for en sterkere følelse av tilhørighet og fellesskap blant innvandrere i Norge.

AktivNo tilbyr en rekke aktiviteter, ressurser og støttetjenester for å hjelpe våre medlemmer på deres integreringsreise. Gjennom workshops, arrangementer og sosiale samlinger legger vi til rette for læring, deling av erfaringer og oppmuntrer til personlig vekst og utvikling.

Vi er her for å støtte deg og din familie på veien mot en vellykket integrasjon i Norge. Velkommen til AktivNo, hvor vi jobber sammen for et inkluderende og harmonisk samfunn for alle.

Visjon

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn der innvandrere trives og er en integrert del av det norske samfunnet. 


  

Verdier

  1. Åpenhet: Vi er en åpen og transparent organisasjon hvor åpenhet og involvering er avgjørende for å oppnå våre mål. Gjennom ærlighet og transparent kommunikasjon ønsker vi å fremheve både våre styrker og begrensninger. Dette bidrar til å skape og styrke gode relasjoner og tillit mellom oss og våre medlemmer, samarbeidspartnere og samfunnet generelt.
  2. Inkludering: Vi ser hvert individ som en verdifull ressurs, og vi arbeider for å fremme en kultur preget av raushet og inkludering. Vi erkjenner og verdsetter mangfoldet i vårt fellesskap, og vi jobber aktivt for å bygge en organisasjonskultur som er åpen for alle. Gjennom å fokusere på løsninger fremfor barrierer og ved å oppmuntre til gjensidig støtte og samarbeid, streber vi etter å skape et inkluderende miljø hvor alle kan bidra og føle seg verdsatt.
  3. Innovasjon: Vårt arbeid er drevet av en lidenskap for både vår virksomhet og samfunnet. Vi er ambisiøse når vi utforsker vårt samfunnsansvar og søker stadig etter nye og kreative måter å bidra til samfunnet på. Gjennom å oppmuntre til samarbeid, mestring og læring, samt ved å være åpne for endring og nye ideer, streber vi etter å utvikle og forbedre våre tiltak for å møte samfunnets behov på best mulig måte. 

Medlemsstatistikk

Totalt antall medlemmer ca. 1000 medlemmer. Av disse er ca. 65% ukrainske flyktninger, mens resten kommer fra andre post-sovjetiske land som Russland, Latvia, Litauen osv.

Årsrapport 2023.

AktivNo hadde følgende faste aktiviteter i 2023:

Pensjonistklubben "Aktive pensjonister" annenhver uke: Pensjonister samlet seg ved kaffebordet for å dele sine livserfaringer i Norge, utveksle kunnskap om ulike aspekter av norsk hverdag. De har også deltok i aktiviteter som byturer, og ekskursjoner til steder Ringve museum, Stiftsgården og Nidarosdomen i år.

Ungdomsklubben: Tenåringer og ungdommer møtes regelmessig med voksne frivillige til stede for å hygge seg, snakke om livet og delta i ulike aktiviteter.

Matutdeling ukentlig: AktivNo samarbeider med Matsentralen for å levere mat til de trengende.  I 2023 har AktivNo gjennomført ca 50 matutdelinger, til totalt 3200 familier i løpet av året.

Norsk kurs over ett år: AktivNo har startet et norsk kurs i april 2023 som går over ett år, med 100 skoletimer. Det andre kurset startet i jan. 2024.

I tillegg til de faste arrangementene har AktivNo også hatt: Dansekurs og Sportsklubb ukentlig i flere måneder i 2023 og sosiale samlinger som Nyttårsfest 2023 og markering av kvinnedagen.

Foreningen AktivNo

Org. nr: 922 024 790

Forening AktivNo Midt-Norge Org.nr: 924 0377 41

Forening AktivNo Vest-Norge Org.nr: 828121952


mail@aktivno.no 

aktivno.no@gmail.com