no

Velkommen til AktivNo


Foreningen for russisktalende personer i Norge.

Vi arbeider for at vi alle skal få bedre integrering i samfunnet og en bedre velferd, med særskilt vekt på barna.


Foreningen AktivNo

Org. nr: 922 024 790

Forening AktivNo Midt-Norge Org.nr: 924 0377 41

mail@aktivno.no

aktivno.no@gmail.com