no

Velkommen til AktivNo


Foreningen for russisktalende personer i Norge.

Vi arbeider for at vi alle skal få bedre integrering i samfunnet og en bedre velferd, med særskilt vekt på barna.

_______

2023.

AktivNo hadde følgende faste aktiviteter i 2023:

Pensjonistklubben "Aktive pensjonister" annenhver uke: Pensjonister samlet seg ved kaffebordet for å dele sine livserfaringer i Norge, utveksle kunnskap om ulike aspekter av norsk hverdag. De har også deltok i aktiviteter som byturer, og ekskursjoner til steder Ringve museum, Stiftsgården og Nidarosdomen i år.

Ungdomsklubben: Tenåringer og ungdommer møtes regelmessig med voksne frivillige til stede for å hygge seg, snakke om livet og delta i ulike aktiviteter. AktivNo bruker lokaler hos KIA.

Matutdeling ukentlig: AktivNo samarbeider med Matsentralen for å levere mat til de trengende.  I 2023 har AktivNo gjennomført ca 50 matutdelinger, til totalt 3200 familier i løpet av året.

Norsk kurs over ett år: AktivNo har startet et norsk kurs i april 2023 som går over ett år, med 100 skoletimer. Det andre kurset startet i jan. 2024.

I tillegg til de faste arrangementene har AktivNo også hatt: Dansekurs og Sportsklubb ukentlig i flere måneder i 2023 og sosiale samlinger som Nyttårsfest 2023 og markering av kvinnedagen.

Foreningen AktivNo

Org. nr: 922 024 790

Forening AktivNo Midt-Norge Org.nr: 924 0377 41

mail@aktivno.no

aktivno.no@gmail.com